O mně

má práce, s čím se setkávám, absolvované vzdělání a kurzy

Jmenuji se Kristýna Šedivá, povoláním jsem fyzioterapeutka, v oboru jsem začínala bakalářským a poté navazujícím magisterským studiem Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde došlo k získání znalostí z oblasti anatomie, kineziologie, fyziologie, biomechaniky aj. Také během tohoto pětiletého studia jsem se v rámci praxe setkala s dětskými, dospělými i seniorními pacienty na jednotlivých lůžkových odděleních, ale také v ambulantním provozu.

Nyní od roku 2017 pracuji jako fyzioterapeutka v soukromé klinice v centru Brna, která se zaměřuje na českou i zahraniční klientelu z oblasti IT, tedy hlavními klienty jsou lidé se sedavým zaměstnáním.

V praxi se denně setkávám s širokou škálou potíží v rámci pohybové soustavy od bolestí zad a kloubů způsobenou přetížením, nevhodným zatěžováním či špatným pohybovým stereotypem, po různou poúrazovou problematiku.


S čím se ve své praxi nejčastěji setkávám:

- Bolesti hlavy, migrény, tinnitus

- Bolesti krční páteře, zad a hrudníku 

- Blokády žeber, SI kloubu aj.

- Vadné držení těla způsobené většinou nesprávným stereotypem pohybu či sedu, špatným zatížením a přetěžováním

- Poúrazové a pooperační stavy (luxace, zlomeniny, ruptury, částečné ruptury svalů nebo vazů, artroskopie aj.)

- Bolesti neúrazového charakteru z přetížení či nevhodného zatěžování (bursitidy, tendopathie, impigement syndromy, tenisový a golfový loket, karpální tunel, chondropathie patelly, artrózy, bolesti v oblasti chodidla, plochonoží aj.)


Absolvované vzdělání a kurzy:

2022 Diagnostika a terapie ramenního kloubu

2022 Seminář Benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV)

2020 Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové

2020 Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

2019 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

2019 Workshop Kompenzační cvičení - cviky nejen do kanceláře

2018 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), úroveň A

2018 DNS kongres - Medicína pohybového systému ve sportu

2018 Spirální stabilizace (SM systém) - Kurz 1 A, B

2017 Informační kurz Spiraldynamik funkce dolní končetiny

2016 CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu

2016 Workshop Poznej své pánevní dno

2016 Dornova metoda a Breussova masáž

2015 Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím fitness pomůcek

2013 Kinesiotaping I.

______________________________________________________________________

2015-2017 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví, Fyzioterapie (udělen titul Mgr.)

2012-2015 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví, Fyzioterapie (udělen titul Bc.)